tskae_logo512biale
Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

POLISH-GERMAN DAY

STARA RZEŹNIA, SZCZECIN

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu:

„Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni (Szczecin)/ Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem”

w dniu 26 września 2019 r.
w Szczecinie (Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin).

Meine Damen und Herren,

Wir laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen:

„Deutsch-Polnischer Tag in Stara Rzeźnia (Stettin) / Teilen wir Wissen und Erfahrung.”

am 26. September 2019
in Szczecin (Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin).

INVESTMENT SUPPORT

WSPARCIE INWESTYCJI

LOGISTICS

LOGISTYKA

LEGAL ISSUES

ZAGADNIENIA PRAWNE

previous arrow
next arrow
Slider
TO SHARE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

POLISH-GERMAN DAY

9:00 - 9:30
 • Rejestracja uczestników

9:30 - 9:45
 • Rozpoczęcie – krótka prezentacja projektu i organizatorów.

9:45 - 11:15
 • Kultura biznesu w Polsce i w Niemczech. Promocja w Polsce i za granicą.

11:15 - 11:45
 • Jak można wejść na rynek niemiecki i polski. Wpływ chińskiej koniunktury na handlowe relacje Polski i Niemiec

11:45 - 12:15
 • Wartość, rola, znaczenie logistyki w obrocie polsko - niemieckim/ budowanie łańcuchów dostaw.

12:15 - 12:45
 • Przerwa kawowa

12:45 - 13:15
 • Brexit - perspektywy i wyzwania.

13:15 - 13:45
 • Korzyści ze sprzedaży na rynek polski i niemiecki. Polska/ Europa po 1 maja 2019 - korzyści dla przedsiębiorców. Blok celno – podatkowy.

13:45 - 14:15
 • Przerwa obiadowa

9:00 - 9:30
 • Registrierung der Teilnehmer

9:30 - 9:45
 • Beginn - eine kurze Vorstellung des Projekts und der Organisatoren.

9:45 - 11:15
 • Geschäftskultur in Polen und Deutschland. Promotion in Polen und im Ausland.

11:15 - 11:45
 • Einstieg in den deutschen und polnischen Markt. Einfluss der chinesischen Wirtschaftslage auf die Handelsbeziehungen zwischen Polen und Deutschland

11:45 - 12:15
 • Wert, Rolle, Bedeutung der Logistik im deutsch-polnischen Handel / Lieferketten

12:15 - 12:45
 • Kaffeepause

12:45 - 13:15
 • Brexit - Perspektiven und Herausforderungen.

13:15 - 13:45
 • Vorteile aus dem Verkauf auf dem polnischen und deutschen Markt. Polen / Europa nach dem 1. Mai 2019 - Vorteile für Unternehmer. Zoll- und Steuerblock.

13:45 - 14:15
 • Mittagspause

ZAPRASZAMY / WILLKOMMEN

POLISH-GERMAN DAY

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

26.09.2019, 09:00

Stara Rzeźnia, Sala Iluzjon, adres: ul. T. A. Wendy 14, Szczecin

W ramach wydarzenia oferujemy Państwu możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami polskich i niemieckich firm, jak również pozyskania cennych partnerów biznesowych.

Do Państwa dyspozycji przygotowane będą stoliki eksperckie poświęcone następującej tematyce:

- wsparcie w inwestycjach/ Pomorze Zachodnie
- wsparcie w inwestycjach po stronie niemieckiej
- logistyka
- zagadnienia prawne

Im Rahmen der Veranstaltung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Kontakte zu Vertretern polnischer und deutscher Unternehmen zu knüpfen sowie wertvolle Geschäftspartner zu gewinnen.

 

Expertentische zu folgenden Themen stehen zu Ihrer Verfügung:

- Investitionsförderung / Vorpommern
- Investitionsförderung auf deutscher Seite
- Logistik
- rechtliche Fragen

“Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious... and curiosity keeps leading us down new paths.”

— Walt Disney

ZAPRASZAMY / WILLKOMMEN

POLISH-GERMAN DAY

SR-WHITE
Stara Rzeźnia

Sala Iluzjon

adres: ul. T. A. Wendy 14,
Szczecin

marta.bartoszek@csl.eu